கவி -சகி 2

‘கவிதை இருக்கு இதற்குள்ளே
கண்டுபிடி’’
காற்றில் உதிர்ந்த
கனல் வண்ணப் பூவைக்
கையில் ஏந்திச்
சொன்னாள் சகி

‘கவிதையல்ல, வாழ்க்கை’ என்றான் கவி
நேற்றுப் பூ
இன்று சருகு
நாளை உரம்

ஏறிட்டு முகம் பார்த்து
யோசித்துச் சிரித்த சகி
அப்படி வாழ்க்கை அமையுமென்றால்
அதுவே கவிதை என்றாள்
பூவை பூமிக்குத் தந்தபடி
•    21 ஜூலை 2014

பின்னூட்டங்கள்

Your email address will not be published. Required fields are marked *