சீனப் பெருஞ்சுவர் -ஓர் அனுபவம்

2014ம் ஆண்டு பெய்ஜிங் நகருக்குப் போயிருந்த போது சீனப் பெருஞ்சுவரைச் சென்று பார்த்தேன். அங்கு மேற்கொண்ட பயணத்தைச் சீன வானொலி நணபர்கள் வீடியோவில் பதிவு செய்து அவர்களது தளத்திலும் வெளியிட்டார்கள்.

அந்த வீடியோவைக் காண : http://youtu.be/kP_52T4sF4c

பின்னூட்டங்கள்

Your email address will not be published. Required fields are marked *